[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กรมทหารพรานที่ 46
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ผู้บังคับบัญชา
เมนูหลัก
ลิงค์แนะนำ


ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ต.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
299 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
641 คน
สถิติเดือนนี้
16221 คน
สถิติปีนี้
177822 คน
สถิติทั้งหมด
604582 คน
IP ของท่านคือ 3.237.27.159
(Show/hide IP)

  
ประวัติหน่วย  
 

 
ความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยทหารพราน

       การจัดตั้งหน่วยทหารพรานของกองทัพบก มีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2521 จากสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และยังปรากฏแนวโน้มของการใช้กำลังตามแบบของชาติพันธมิตรกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาช่วยเหลือทางทหารด้วยการใช้กำลัง เพื่อขยายผลของสงครามประชาชนไปสู่สงครามประชาชาติและสงครามประชาคมในที่สุด จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้กองทัพบกจำเป็นจะต้องฟื้นฟูและเตรียมกำลังหลักเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกและเพื่อให้มีกองกำลังทหารหลัก กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนที่เป็นกองกำลังต่อสู้เบ็ดเสร็จไว้เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามภายใน กองทัพบกจึงได้จัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารในลักษณะของหน่วยอาสาสมัครพิเศษทหารพรานเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ มีชื่อรหัสโครงการว่า  โครงการ 513 ซึ่งทางรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้กองทัพบกดำเนินการโครงการ 513 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 ซึ่งถือเป็นวันกำเนิด กองกำลังทหารพรานในประเทศไทย
       กำลังทหารพราน เป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ สำหรับใช้แก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ เนื่องจากเป็นกำลังในท้องถิ่นที่มีความคุ้นเคยกับประชาชน และภูมิประเทศ จึงสามารถปฏิบัติงานทั้ง ด้านการข่าว และงานมวลชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีทั้งในเชิงรุก และเชิงรับได้เช่นเดียวกับกำลังรบหลัก โดยกำลังทหารพรานเป็นกำลังที่ใช้เกาะติดพื้นที่ได้อย่างถาวร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 กองทัพภาคที่ 4 ได้ออกคำสั่งที่ 9/2523 เรื่องการจัดตั้งหน่วยทหารพรานในกองทัพภาคที่ 4  มีส่วนบังคับบัญชา คือ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานกองทัพภาคที่ 4   โดยมี 13 กองร้อยทหารพราน 
       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 ได้จัดตั้งกองกำลังทหารพรานกองทัพภาคที่ 4  มีที่ตั้งอยู่ที่
ค่ายวชิราวุธ ประกอบด้วย 5 กรมทหารพราน ได้แก่ กรมทหารพรานที่ 41, 42, 43, 44 และ 45 รวมจำนวน  36 กองร้อยทหารพราน และ 1 หมวดทหารพรานหญิง  มีภารกิจในการกวาดล้าง ทำลายกองกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4  ต่อมาสถานการณ์การสู่รบลดน้อยลง กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้รับความสูญเสียและได้วางอาวุธมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  กองทัพบกจึงได้มีการปรับลดงบประมาณและกำลังพลเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
       เมื่อปี  2535 ปิดการบรรจุกรมทหารพรานที่ 44
       เมื่อปี  2539 ปิดการบรรจุกรมทหารพรานที่ 42         
       คงเหลือ  3  กรมทหารพราน  รวม 17 กองร้อย และ 1 หมวดทหารพรานหญิง
       ต่อมาเมื่อปี 2547  สถานการณ์การก่อเหตุร้ายรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ สถานที่ราชการ บุคลการกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ราษฎรในพื้นที่ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ถูกทำร้าย
ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขได้   กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยและเพิ่มเติมกำลังทหารพราน ดังนี้
       เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548   กองทัพภาคที่ 4 ได้รับการปรับโอน 9 กองร้อยทหารพรานจากกองทัพภาคอื่นๆ ที่มีการปิดการบรรจุ แบ่งมอบ กองร้อยทหารพราน จำนวน 3 กองร้อยให้กับแต่ละกรมทหารพราน
กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ 4  จำนวน 3 โครงการ
 
 โครงการที่ 1
       ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2549 จัดตั้ง 2 กองบังคับการกรมทหารพราน 20 กองร้อยทหารพราน และ 7 หมู่ทหารพรานหญิง  ประกอบด้วย กรมทหารพรานที่ 42 และ 44
       ระยะที่ 2 จัดตั้ง 10 กองร้อยทหารพรานเพิ่มเติมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2550
 โครงการที่ 2
       ระยะที่ 1  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550  จัดตั้ง 2 กองบังคับการกรมทหารพราน 16 กองร้อยทหารพราน และ 11 หมู่ทหารพรานหญิง ประกอบด้วย กรมทหารพรานที่ 46 และ 47 
       ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 จัดตั้ง 12 กองร้อยทหารพราน
โครงการที่ 3
       เมื่อ 5 สิงหาคม 2551 อนุมัติให้จัดตั้ง 28 กองร้อยทหารพรานเพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ 4 โดยจัดตั้งให้กับกรมทหารพรานที่ 41 ถึง 47 หน่วยละ 4 กองร้อยทหารพราน
       การจัดตั้งหน่วยทหารพรานให้กับกองทัพภาคที่ 4 ห้วง ตุลาคม 2549 ถึง ธันวาคม 2551   ประกอบด้วย 7 กรมทหารพราน ได้แก่ กรมทหารพรานที่ 41 ถึง 47  จำนวน 112 กองร้อยทหารพราน, 4 หมวดทหารพรานหญิง ได้แก่  หมวด 4, 5, 6, 7 และ 35 หมู่ทหารพรานหญิง
       ต่อมาสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ยังคงปรากฏการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญญาฯดังกล่าวจะต้องมีกำลังประจำถิ่นที่เพียงพอในการเกาะติดพื้นที่ และสามารถปฏิบัติการเชิงรุกได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะเป็นการปลดเปลื้องภาระของหน่วยกำลังรบจาก ทภ.1 - ทภ.4 บางส่วนที่จะถอนกำลังกลับเพื่อไปปฏิบัติภารกิจหลักด้านการป้องกันประเทศ สำหรับกำลังทหารพรานของ ทภ4 ได้มีการปรับกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งงานยุทธการ และงานมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการเอาชนะกำลังของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สำนึกคิดของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำความสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่ จชต. ให้ได้โดยเร็ว
       กองทัพบกจึงจัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติม  จำนวน 5 กองบังคับการกรมทหารพราน    60 กองร้อยทหารพราน  5 กองบังคับการหมวดทหารพรานหญิง  และ 25 หมู่ทหารพรานหญิง  เพื่อทดแทนและปลดเปลื้องภาระของหน่วยกำลังรบหลักจาก ทภ.1 - 4 บางส่วน  ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ในปัจจุบัน ที่จะถอนกำลังกลับมาปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและให้เปลี่ยนนามหน่วย ทพ.หญิง ซึ่งได้จัดตั้งไว้แล้ว คือ มว.ทพ.หญิง 1 ของ ทภ.1   มว.ทพ.หญิง 2 ของ ทภ.2 มว.ทพ.หญิง 3 ของ ทภ.3  และ  มว.ทพ.หญิง  4  5  6 และ 7 ของ ทภ.4 ให้เป็นระบบหมายเลข 2 ตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการจัดตั้ง มว.ทพ.หญิง ให้กับ ทภ. เพิ่มเติมในอนาคต และให้มีตัวเลขการกำหนดนามหน่วยเป็นมาตรฐานเดียวกัน  สำหรับการจัดตั้งหน่วย ทพ. ใหม่ นั้นแบ่งการดำเนินการจัดตั้งหน่วยเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 ถึง เดือน กันยายน 2554  จัดตั้ง 3 บก.กรม ทพ. 36 ร้อย.ทพ.  3 บก.มว.ทพ.หญิง และ 15 หมู่ ทพ.หญิง ได้แก่
          กรม.ทพ.11 และ มว.ทพ.หญิง 12 ให้กับ ทภ.1
          กรม.ทพ.22 และ มว.ทพ.หญิง 22 ให้กับ ทภ.2
          กรม.ทพ.48 และ มว.ทพ.หญิง 45 ให้กับ ทภ.4
       โดยให้พร้อมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 • ระยะที่ 2  ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2554 ถึง เดือน มีนาคม 2555 จัดตั้ง 2 บก.กรม ทพ.24 ร้อย.ทพ.  2 บก.มว.ทพ.หญิง  และ 10 หมู่ทหารพรานหญิง ได้แก่
          กรม.ทพ.33  และ มว.ทพ.หญิง 32 ให้กับ ทภ.3
          กรม.ทพ.49 และ มว.ทพ.หญิง 46 ให้กับ ทภ.4
       โดยสรุปแล้วปัจจุบัน  กรมทหารพรานมีจำนวน  12 บก.กรม.ทพ. 172 กองร้อยทหารพราน และ 9 กองบังคับหมวดทหารพรานหญิง

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารพราน

 • พล.ตรี มณี  จันทร์ทิพย์ เป็น ผู้บังคับหน่วยกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งกำกับดูแลหน่วยทหารพรานและหมวดทหารพรานหญิง  มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 • พ.อ.คมกฤช   รัตนฉายา  เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 41  มีที่ตั้งหน่วย ณ บ.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
 • พ.อ.อภินันท์   แจ่มแจ้ง  เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 มีที่ตั้งหน่วย ณ  บ.หน้าแขวง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
 • พ.อ.ศานติ   ศกุนตนาค เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43 มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 • พ.อ.นิติ   ติณสูลานนท์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 44 มีที่ตั้งหน่วย ณ วัดควนใน ต. ควน อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี
 • พ.อ.เฉลิมชัย   สุทธินวล  เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45  มีที่ตั้งหน่วย ณ หอสมุดร้างเขตเทศบาลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 • พ.อ.ไพศาล   หนูสังข์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 46 มีที่ตั้งหน่วย ณ บ.มะนังกาแยง ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
 • พ.อ.ยุทธนาม   เพชรม่วง เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 47 มีที่ตั้งหน่วย ณ บ.สะปาเราะ ต.ยะหา จ.ยะลา
 • พ.อ.ภูมินทร์   ชุมช่วย เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 48  มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
 • พ.อ.กรกฎ  ภู่โชติ  เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49  มีที่ตั้งหน่วย ณ  บ.วังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา        
 • พ.อ.เฉลิม  เนียมช่วย   เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 11  มีที่ตั้งหน่วย ณ พระตำหนักสมเด็จย่า ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
 • พ.อ.บุญสิน พาดกลาง เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 22  มีที่ตั้งหน่วย ณ สโมสรเขื่อนปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • พ.อ. นพดล วัชระจิตบวร เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 33  มีที่ตั้งหน่วย ณ บ.บ่อเจ็ดลูก ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
       ดังนั้น การเสนอความต้องการของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการจัดตั้งหน่วย ทพ. เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติตามแนวความคิดการใช้กำลังหน่วย ทพ. ซึ่งการใช้กำลังทหารพรานจะมีความคล่องแคล่ว และอ่อนตัวทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี อันจะทำให้สามารถใช้หน่วยได้อย่างหลากหลายภารกิจ ทั้งการปฏิบัติทางยุทธวิธี การบังคับใช้กฏหมาย การพัฒนาและงานมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้านการข่าวกรอง ได้อย่างประสานสอดคล้อง และมีความเป็นเอกภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ได้อย่างบูรณาการต่อไป
       ทหารพราน ถือเป็นกองกำลังของกองทัพบกหน่วยหนึ่งที่มีจุดกำเนิดมาจากประชาชน หน่วยทหารพรานจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวคิดที่ว่า "ทหารพรานคืออาสาของประชาชน" หรือ นักรบประชาชน" กองทัพบกได้ถือให้วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยทหารพราน" ในประเทศไทย
 
กรมทหารพรานที่ ๔๖ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ คำสั่งกองทัพบก เฉพาะที่ ๕๒/๕๐ ใช้นามย่อ “กรม ทพ.๔๖” มี ๑ กองบังคับการกรม และ ๑๒ กองร้อยทหารพราน  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ กองทัพบกให้จัด ตั้งเพิ่ม จำนวน ๔ กองร้อยทหารพราน  ปัจจุบัน มี ๑ กองบังคับการกรม และ ๑๖ กองร้อยทหารพราน

ที่ตั้งหน่วย

ที่ตั้งหน่วยปกติ  บ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  มีเนื้อที่ จำนวน ๑๕๐ ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แล้วเสร็จเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

www.rta.mi.th/gjag/ ข่าวทหารบก
ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก http://korlor.cloud.rta.mi.th/
เชิญอ่านต่อ